Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86006

KONDERLA JAN,

Urodzony 9.09.1915 r. w Nydku, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany i wpierw uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 22.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.