Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86007

KONIECZNY JAN,

 Konieczny Jan pop

Urodzony 16.06.1916 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3594. Zwolniony z obozu 12.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.