Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86009

KONKOL FRANCISZEK,

Urodzony 9.10.1920 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w areszcie gestapo, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.