Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86010

KONKOLSKI EMIL,

 Konkolski Emil, pop

Urodzony 11.10.1913 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, absolwent orłowskiego gimnazjum, urzędnik kopalniany. Aresztowany 12.04.1940 r. w Karwinie i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania, aż do wyzwolenia pracował jako górnik w kopalni „Dąbrowa”. Po wyzwoleniu był ekspedientem węgla w kopalni w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.