Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86012

KOPACZKO JÓZEF,

 

Urodzony 18.03.1898 r. w Straconce obecnie dzielnica Bielska-Białej, wykształcenie średnie, ekonomista, urzędnik państwowy, pracował w Urzędzie Miejskim – Magistrat w Bielsku. Mieszkaniec Bielska. W okresie okupacji mieszkaniec Straconki – dzielnica Bielska. Aresztowany 24.04.1940 r. wraz z bratem Janem i więziony przez gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna – fabryki mebli giętych „Mundus” w Cieszynie, gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Potem w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7107. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany jako więzień nr 43292. W 1943 r. rodzina otrzymała od władz obozowych zawiadomienie o jego śmierci – co jednak okazało się nieprawdą. Wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie, – wrócił do Bielska. Po wojnie pracował w Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, dyrektor administracyjny. Zmarł w 1.10.1975 r. w Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córek Anny Miczko i Janiny Kopaczko.