Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86015

KOPP FRANCISZEK,

 Kopp Franciszek pop

Urodzony 14.09.1887 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie II (nr 480), narodowości polskiej, górnik kopalni w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd przetransportowany do Sosnowca, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Po jakimś czasie przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3581. Zginął w tym ostatnim obozie 24.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.