Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86018

KORZUS FRANCISZEK,

Urodzony 13.04.1900 r. Mieszkaniec Królewskiej Hucie (Chorzowa). Aresztowany wiosną w 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.