Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86020

KOSMALA FRANCISZEK,

Urodzony 10.02.1913 r. w Szopienicach, zamieszkały w Żorach. Po ukończeniu średniej szkoły zawodowej – technik kolejowy. Aresztowany i 5.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7342. Zwolniony do domu 15.10.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.