Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86021

KOST ANTONI,

Urodzony 28.04.1921 r. Mieszkaniec Czułowa – dzielnica Tychów. Aresztowany wiosną w 1940 r. i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. W tym samym czasie aresztowany: Szopa, Stroński, Bogocz.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie Stefana Gruszki.