Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86024

KOSYRCZYK KLEMENS Norbert, ks., pseud. „Ireneusz Pogodny”, „Ksiądz Klemens”, „Stach Kropiciel”,

kosyrczyk-klemens-ks

Urodzony 26.08.1912 r. w Mysłowicach, syn Klemensa i Marty z d. Kania. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w 1923 r. podjął naukę w gimnazjum w Mysłowicach z maturą w 1931 r. Następnie, rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28.06.1936 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Mysłowicach, potem w Chorzowie Starym. Aresztowany 13.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau.

Od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w grudniu 1940 r. został wikarym w Rybniku, Knurowie i Krywałdzie, następnie proboszcz w Wodzisławiu Śląskim, Rudzie Śląskiej. Od 1945 r. pracował w redakcji „Gościa Niedzielnego”. Od 1950 r. administrator parafii Wełnowiec, proboszcz w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim, w Rudzie Śląskiej, Jejkowicach pow. rybnicki. W 1972 r. zrezygnował z pracy duszpasterskiej ze względu na stan zdrowia, niemniej nadal bardzo zaangażowany w redakcji „Gościa Niedzielnego”. Zmarł 28.04.1975 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 194-195; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.