Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86025

KOŚMIDER WŁADYSŁAW,

Kośmider Władysław zdj. pop3

Urodzony 14.02.1904 r. w Ulinie Małej, pow. miechowski, syn Wojciecha i Marianny z d. Mazur. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Ulinie Wielkiej, podjął dalszą naukę w Gimnazjum w Miechowie (z maturą w 1923 r.). Następnie studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Filozoficzno-Farmaceutycznym, w 1926 r. uzyskał stopień magistra farmacji. Pracę zawodową rozpoczął w Aptece w Nowym Sączu. W Ustroniu zamieszkał w 1935 r. i w tym samym roku, przejął kierownictwo apteki „Pod Najadą”. W pierwszych miesiącach okupacji nadal prowadził aptekę – nawiązał kontakt z organizacjami konspiracyjnymi, dostarczał im potrzebne leki i środki opatrunkowe. Aresztowany 23.04.1940 r. na skutek donosu o współpracy z ruchem oporu, uwięziony w Cieszynie, a dwa dni później przetransportowany do KL Dachau, dnia 6.06.1940 r. przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień polityczny nr 3917/48447. W obozie, oprócz pracy w kamieniołomach, był poddawany eksperymentom pseudomedycznym. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Do Ustronia powrócił 10.07.1945 r. i natychmiast, mimo kompletnego wyczerpania i osłabienia, przystąpił do odbudowy zrujnowanej i zdewastowanej apteki – pracując w niej mimo upaństwowienia do 1974 r.( przeszedł na emeryturę). Wielki społecznik – zaangażowany w pracach Komitetu Budowy Pomnika ku czci ofiar terroru hitlerowskiego. Okręgowa Izba Aptekarska powierzyła mu funkcję biegłego fachowca do spraw aptek i zaopatrzenia z Komisją do Upłynnienia Remanentów Farmaceutycznych i Sprzętu Sanitarnego. Przez wiele lat był członkiem Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Upiększenia Miasta Ustronia, przewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, działał aktywnie w Związku Inwalidów Wojennych oraz w Zarządzie Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Pamiątkowym Herbem „Za zasługi dla miasta Ustronia”. Krzyżem Oświęcimskim. Zmarł 30.09.1989 r. w Ustroniu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.