Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86026

KOT WINCENTY,

Urodzony 19.07.1907 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.