Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86028

KOTAS JAN,


Następnie, od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3613. Zwolniony z obozu 23.10.1941 r. – zatrudniony jako robotnik firmy Kozer w hucie żelaza w Trzyńcu, potem w biurze w Czeskim Cieszynie. Po wyzwoleniu wrócił do szkolnictwa. W latach 1945-1948 był nauczycielem Polskiego Gimnazjum i jednocześnie Polskiej Szkoły Wydziałowej w Czeskim Cieszynie. W tym okresie ukończył studia zaoczne na Uniwersytecie w Brnie oraz fakultet pedagogiczny w Ołomuńcu. Był doskonałym metodykiem i wizytatorem polskich szkół na Zaolziu, był także wybitną postacią w życiu oświatowym i kulturalnym PZKO.Urodzony 6.06.1909 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Absolwent Polskiego Gimnazjum w Orłowej, a uzupełniał studia w Polskim Seminarium Nauczycielskim w Ostrawie. Rozpoczął pracę nauczyciela w Raju, zaś w latach 1934-1936 w Gnojniku, następnie nauczyciel Polskiej Szkoły Wydziałowej w Czeskim Cieszynie, gdzie pracował do wybuchu wojny. Aresztowany 11.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.