Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86029

KOTLORZ TOMASZ,

Urodzony 4.12.1883 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną w 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w więzieniu w Sosnowcu – hale fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.