Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86031

KOTYRBA JAN,

Urodzony 10.09.1894 r. Mieszkaniec Chropaczowa – dzielnica Świętochłowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.