Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86034

KOWALSKI ZBIGNIEW,

Urodzony 9.04.1922 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski, i tam zamieszkały. Po ukończeniu szkoły średniej, zdobył wyższe wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel gimnazjalny. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6917. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.