Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86035

KOŻDON JAN,

Urodzony 1.02.1884 r. Mieszkaniec Bielska. Aresztowany wiosną w 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.