Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86037

KOZIEŁ GRZEGORZ,

Urodzony 7.09.1885 r. Mieszkaniec Bielska. Aresztowany wiosną w 1940 r. i po krótkim uwięziony przez gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.