Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86039

KOZŁOWSKI EDWARD,

Urodzony 8.09.1885 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chrzanowa). Aresztowany wiosną w 1940 r. i po uwiezieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice.