Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86040

KOZOK EUGENIUSZ,

 Kozok Eugeniusz ur. 1915 r. s. 54

Urodzony 24.04.1915 r. w Ustroniu (91) i zamieszkały w tej miejscowości. W okresie międzywojennym pracował w Nadleśnictwie Ustroń, najpierw w charakterze praktykanta, a po ukończeniu szkoły leśników w Cieszynie w charakterze leśniczego. W 1939 r. uciekł przed inwazją niemiecką, a po powrocie nie otrzymał od władz niemieckich pracy w lasach państwowych. Aresztowany 21.04.1940 r., był uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. W styczniu 1942 r. mocno pobity przez kapo (Stubenmaga – więźnia funkcyjnego z Czech), przeniesiony został na blok nr 32, tzw. „Blok inwalidów”. Następnie, 27.01.1942 r. „załadowany” wraz z kilkoma innymi więźniami (z tego bloku) do tzw. „więźniarki” i wywieziony w nieznane miejsce – zginął.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.