Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86041

KOZUBOWSKI KAZIMIERZ,

Urodzony 5.09.1883 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną w 1940 r. i po uwiezieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.