Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86042

KOŹLIK FRANCISZEK,

Urodzony 10.09.1891 r. w Lyskach pow. rybnicki, i zamieszkały w tej miejscowości. Pracownik biurowy. Aresztowany i po aresztowaniu i krótkim więzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym 26.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12409. Od 30.08.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, 17.09.1940 r. zarejestrowany jako więzień nr 19446. Zwolniony z obozu 20.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.