Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86044

KOŻUSZNIK LEOPOLD,

 Kożusznik Leopold pop

Urodzony 6.09.1902 r. w Orłowej, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, syn Adolfa, narodowości polskiej. Urzędnik bankowy. Ukończył Gimnazjum w Orłowej (6 lat), potem w latach 1921 do 1922 studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Bielsku. Od 1923 r. pracował jako pracownik umysłowy we Frysztacie – był kasjerem do 1937 r. Aresztowany 24.04.1940 r. w Jabłonkowie i tam więziony dwa dni (w sądzie w Jabłonkowie) oraz kolejno więziony w Nawsiu – w byłej polskiej szkole wydziałowej. Następnie 26.04.1940 r. przewieziony do siedziby gestapo w Cieszynie, gdzie podczas rejestracji zaproponowano mu podpisanie Volkslisty. Po odmowie jej przyjęcia, w transporcie zbiorowym 26.04.1940 r. przewieziony do KL Dachau i zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 6576. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i zarejestrowany jako więzień nr 3954. Zwolniony z obozu 16.10.1941 r. – ciężko chory. Po powrocie w rodzinne strony pracował w spółdzielni spożywczej pod zarządem niemieckim w Orłowej. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w Banku. Zmarł 22.03.1966 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.