Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86046

KRAUZE KAZIMIERZ,

Urodzony 3.03.1882 r. w Ostrzeszowie, syn Aleksandra i Cecylii z d. Cieplików. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Ostrzeszowie, potem Berlinie – tam zdał egzamin na drogerzystę. W 1904 r. przybył na Śląsk i zamieszkał w Królewskiej Hucie (Chorzowie), gdzie w 1906 r. założył własną drogerię. Do końca pierwszej wojny działał w licznych polskich organizacjach – niestrudzony krzewiciel polskości na Śląsku. W 1919 r. założył w Chorzowie Oddział Towarzystwa Kupców Polskich zostając jego prezesem. Nie mogąc ze względu na stan zdrowia brać udział w powstaniach śląskich, czynnie je wspierał. Aresztowany i 17.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3272. Zwolniony z obozu 31.05.1941 r. Po zakończeniu wojny w 1945 r. nadal aktywnie zaangażowany w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Chorzowie. Zmarł 25.05.1958 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuczki Ewy Neuman.