Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86047

KRAWCZYK PAWEŁ,

Urodzony 14.12.1913 r. w Chorzowie Batorym, i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – pomieszczeniach byłej fabryki Schoena, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12824. Zwolniony z obozu 21.07.1943 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.