Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86049

KRĘŻEL JÓZEF,

Urodzony 28.08.1895 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski, i zamieszkały w tej miejscowości. Po ukończeniu szkoły zawodowej – instalator. W okresie międzywojennym aktywny działacz społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6838. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.