Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86050

KRISTEN JAN,

 Kristen Jan pop

Urodzony 20.04.1879 r. w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Karwinie-Solca (nr 103), narodowości polskiej, pracownik w biurze kopalni, społecznik, aktywny członek Stowarzyszenia „Praca” w Karwinie. Aresztowany przez gestapo 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3561. Zginął w tym obozie 9.12.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.