Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86051

KRÓL JAN,

Urodzony 13.04.1894 r. w Turawie pow. opolski, zamieszkały w Świętochłowicach. Brał udział w powstaniach śląskich. Aresztowany 3.05.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach byłej fabryki Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7748. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył pobyt w obozie – wrócil do domu w Świętochłowicach.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.