Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86053

KRZEMPEK LUDWIK,

Urodzony 12.05.1890 r. w Ligocie k/Czechowic, zamieszkały w Ochabach, Kierownik szkoły w miejscu zamieszkania. Aresztowany 28.04.1940 r. i w Cieszynie krótko przetrzymany, następnie przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7046. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność po kilku miesiącach więzienia – zwolniony z obozu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.