Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86054

KRZEPISZ STANISŁAW,

Urodzony 7.05.1897 r. zamieszkały w Olkuszu. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel gimnazjum w Olkuszu. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach byłej fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL w Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 13.03.1941 r.

Bibliografia: A. Cyra, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Olkusz 2005 r., s. 74.