Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86055

KRZYCKI STEFAN,

Urodzony 13.11.1899 r. w Radomiu, zamieszkały w Kazimierzu Górniczym – wschodniej dzielnicy Sosnowca. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego oraz średniej, kontynuował studia wyższe techniczne – inżynier-elektryk. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – hali byłej fabryki Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7282. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.