Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86056

KRZYSIK WIKTOR,

 Krzysik Wiktor pop

Mieszkaniec pow. cieszyńskiego, ukończył szkołę powszechną w Cieszynie, a następnie kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W młodości aktywny członek Związku Harcerstwa Polskiego w Cieszynie. Pracę nauczycielską rozpoczął 1.10.1931 r. w Czernicy pow. rybnicki. Od 1934 r. pracował jako nauczyciel w Książenicach w tymże powiecie. W 1936 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski, a później studiował w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Od początku okupacji działał w ruchu oporu – Organizacji Orła Białego (OOB) w Cieszynie. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Jako syn matki pochodzącej z Austrii, zwolniony z obozu i wysłany do pracy przymusowej w hucie w Trzyńcu. Ciężka praca spowodowała że uciekł i ukrywał się na terenie Katowic, Chorzowa, Mysłowic. Po wyzwoleniu związany ze szkolnictwem, był kierownikiem szkoły w Mysłowicach, od 1948 r. nauczyciel w Szopienicach, w nadzorze szkół Ministerstwa Hutnictwa w Katowicach. Od 1964 r. nauczyciel w Technikum Budowlanym w Tychach – do emerytury.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.