Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86057

KRZYSZKOWSKI ALFONS,

Urodzony 29.11.1903 r. Mieszkaniec Białej Krakowskiej. Aresztowany wiosną w 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd 23.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.