Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86060

KRZYŻANEK JERZY,

Urodzony 3.07.1889 r. w Łomnej Górnej (nr 70) – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany dwukrotnie. Pierwszy raz 20.04.1940 r. i przewieziony do więzienia w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen, skąd został zwolniony 20.07.1940 r. Drugi raz aresztowany w 1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.