Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86062

KUBANEK JULIAN,

 Kubanek Julian pop

Urodzony 18.12.1918 r. we Frysztacie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3160. Zwolniony z obozu 19.11.1940 r., powrócił do domu bardzo schorowany na zapalenie stawów. Od 1.05.1941 r. do wyzwolenia pracował w konsumie kopalni w Jaworznie. Po wyzwoleniu pracował w różnych firmach – od 1.01.1973 r. przeszedł na emeryturę.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.