Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86065

KUBICA JÓZEF,

Urodzony 4.08.1904 r., mieszkaniec Bielska. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 4.10.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.