Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86067

KUCHARSKI STANISŁAW,

Zamieszkały w Bobrownikach – wieś w Zagłębiu Dąbrowskim. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – hali fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie 12.12.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.