Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86069

KUCZATY STANISŁAW,

  Kuczaty Stanisław 009Mpop

Urodzony 17.08.1916 r. w miejscowości Rogów k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, zamieszkały w Rybniku. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do dwuletniej szkoły handlowej w Rybniku, którą ukończył w 1936 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a ranny w okolicach Krosna dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec. Po powrocie do miejsca zamieszkania, aresztowany i krótko więziony przez gestapo w Rybniku, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7343. Następnie, od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku, a następnie w Przedsiębiorstwie Budowlano-Inżynieryjnym Przemysłu Węglowego w Rybniku. Zmarł 10.07.1970 r. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.