Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86070

KUCZERA MAKSYMILIAN,

Urodzony 3.09.1906 r. w Osinach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Już jako uczeń szkoły średniej, brał udział w trzecim powstaniu śląskim. Aresztowany przez gestapo 14.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w różnych przedsiębiorstwach budowlanych (od 1956 r. do przejścia na emeryturę jako kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Żorach). Pod przejściu na emeryturę – bardzo aktywny społecznik w środowisku emerytów i rencistów. Zmarł 15.03.1978 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.