Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86071

KUDASIEWICZ WŁODZIMIERZ,

Urodzony 9.07.1904 r. w Krakowie, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Wykształcenie średnie – technik. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7430 r. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.