Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86072

KUDZIEŁKA ALBIN ks.,

Urodzony 18.01.1912 r. w Lutyni Polskiej – Zaolzie. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i szkoły średniej, podjął studia teologiczne. Otrzymawszy święcenia kapłańskie, pełnił między innymi obowiązki duszpasterskie jako proboszcz w Cierlicku Górnym. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22085. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, a od 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.