Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86073

KUDZIEŁKA ALOJZY,

 Kudziełka Alojzy pop

Urodzony 25.02.1907 r. w Lutyni Górnej – Zaolzie, i tam zamieszkały do kwietnia 1940 r. Po wyzwoleniu zamieszkały w Orłowej. Kształcił się w gimnazjum w Orłowej – z maturą w 1926 r., po czym rozpoczął studia na Wydziale inżynierii politechniki brneńskiej, ale po roku zdecydował się na karierę nauczycielską. Kolejne egzaminy pedagogiczne zdał w 1928 i 1930 r. Uczył w Bukowcu, Lutyni Górnej, Mariańskich Górach, Żywocicach, Milikowie, Trzyńcu, w Rychwałdzie. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7075, 4008. Zwolniony z obozu 24.06.1942 r. Do końca okupacji pracował w Ostrawie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym przedsiębiorstw handlowych. Po wyzwoleniu znalazł zatrudnienie w kopalni węgla, dokształcając się w tym celu na różnych specjalistycznych kursach. Wielki społecznik – działacz w Związku Bojowników Antyfaszystowskich, w PZKO. Zmarł 10.01.1982 r. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.