Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86074

KULA JAN,

Urodzony 31.12.1907 r., w Lutyni Górnej (nr 508) – Zaolzie, później zamieszkały w Żukowie Górnym, narodowości polskiej. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Żukowie Górnym, gdzie był także dyrygentem i aktywnym społecznikiem. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i wpierw więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22124. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zaklasyfikowany został jako trwały inwalida – zginął 11.04.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.