Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86078

KUMOREK KAROL,

Urodzony 4.11.1900 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości. Ukończył Szkołę Przemysłową w Bielsku, następnie studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – inżynier górniczy. Od 1920 r. mieszkał w Rybniku. Aresztowany w Karwinie 14.04.1940 r. i po osadzeniu przez gestapo na krótko w cieszyńskim więzieniu, po wstępnym śledztwie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3568. Zwolniony z obozu 19.03.1942 r. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.