Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86081

KUPKA FRANCISZEK,

 Kupka Franciszek, pop

Urodzony 27.07.1909 r. w Suchej Dolnej, zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, nauczyciel, narodowości polskiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7129. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Po powrocie w miejsce zamieszkania, pracował kolejno: jako pomocnik sklepowy w Żukowie, robotnik w fabryce papieru w Żaganiu, robotnik koksowni w Wałbrzychu. Po wyzwoleniu w 1945 r. wrócił do pracy w szkolnictwie. Brał żywy udział w życiu polskiego społeczeństwa – w PZKO.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.