Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86084

KWIATKOWSKI ANTONI,

Urodzony 28.12.1891 r. w miejscowości Końska – Zaolzie, i tam zamieszkały, narodowości polskiej. Aresztowany 20.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 9.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.