Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86085

KWIATOŃ JAN,

Zamieszkały w Rydułtowach – obecnie pow. wodzisławski. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.