Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86086

KWOLEK JÓZEF,

 Kwolek Józef pop

Urodzony 16.03.1910 r. w Starym Mieście, zamieszkały w Stonawie-Bąkowie – Zaolzie, narodowości polskiej, górnik, bardzo aktywny działacz społeczny w okresie młodzieńczym. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skad 16.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3023. Zwolniony z obozu 16.12.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. 

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.