Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86088

LABUS ROMAN,

Urodzony 6.02.1896 r., zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Zginął w tym obozie 24.04.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.