Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86096

LASOTA JAN ks.,

Lasota Jan ks pop3

Urodzony w 1883 r. w Bystrzycy, syn Jana i Zuzanny z d. Widenka. Po ukończeniu szkoły średniej studiował teologię w Wiedniu – pastor, ordynowany w 1910 r. Jako początkujący duszpasterz – wikariusz w Ostrawie i w Skoczowie. Następnie proboszcz parafii ewangelickiej w Jaworzu, powiat bielski (w latach 1910 do 1932 r.) – tam przez jakiś czas pełnił funkcję wójta (w 1919 r.). Współzałożyciel licznych polskich narodowo i kulturalno-oświatowych jaworzniańskich organizacji jak: Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Robotnicze „Siła”, Związku „Strzelec”, Związek Obrony Kresów Zachodnich, Macierzy Szkolnej. Inicjator założenia polskiej prywatnej szkoły ludowej w Jaworzu Średnim. Uczestnik prac plebiscytowych (w 1919 r.). Katecheta w Cieszynie, współredaktor tygodnika „Ewangelik”. Od 1.09.1939 r. musiał opuścić Jaworze i ukrywał się przez jakiś czas u ks. pastora Kisiały w Cieszynie. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Skrochovice. Zwolniony z obozu 5.09.1940 r. –, ale obawiając się ponownego aresztowania, do końca okupacji pracował jako robotnik w fabryce we Frysztacie. Po wojnie ponownie proboszcz parafii w Jaworzu (w latach 1950 do 1961). Zmarł w 1973 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.